Caissa - Shenzhen U10 Youth Match
Sorted by Rating
Sorted by Name
Statistics
Cross table by ID
Cross table by score
Standing
Cross Table at round 6
PosTNAME Rtg Fed Pts 123456 Buc1 S-B DirE
1 Mahir Uppal 0 HKG 5.0
10
1
6
1
13
1
7
1
3
0
5
1
21.0 19.50 0.0
2 Oliver King 0 HKG 5.0
5
0
15
1
26
1
18
1
6
1
4
1
19.0 16.50 0.0
3 Savin Peramunetillek 0 HKG 5.0
6
0
19
1
24
1
16
1
1
1
8
1
18.0 16.00 0.0
4 桂沛盈 Gui, Peiying 0 CHN 5.0
29
1
14
1
20
1
12
1
9
1
2
0
17.5 13.50 0.0
5 郜思远 Hao,Shiyuan 0 CHN 4.0
2
1
12
1
9
1
11
0
7
1
1
0
21.5 16.50 0.0
6 陈俊希 Chen, Junxi 0 CHN 4.0
3
1
1
0
28
1
21
1
2
0
14
1
20.0 11.00 0.0
7 Ahaan Sekhri 0 HKG 4.0
22
1
16
1
8
1
1
0
5
0
20
1
18.0 11.00 0.0
8 肖宇轩 Xiao, Yuxuan 0 CHN 4.0
21
1
17
1
7
0
20
1
11
1
3
0
17.5 10.50 0.0
9 Alexei Tsui 0 HKG 4.0
26
1
20
1
5
0
13
1
4
0
15
1
17.5 10.00 0.0
10 田佩鑫 Tian,Peixin 0 CHN 4.0
1
0
21
½
23
1
22
1
17
1
11
½
15.5 9.25 0.0
11 Vihaan Vashishtha 0 HKG 3.5
15
0
26
1
14
1
5
1
8
0
10
½
18.0 10.50 0.0
12 Gabriel Chan 0 HKG 3.5
18
1
5
0
22
1
4
0
19
1
13
½
17.5 8.75 0.0
13 陈孜麟 Chen, Zilin 0 CHN 3.5
23
1
27
1
1
0
9
0
28
1
12
½
15.0 5.25 0.0
14 Ethan Pu 0 HKG 3.0
24
1
4
0
11
0
15
1
16
1
6
0
18.5 8.00 0.0
15 隋新毅 Sui,Xinyi 0 CHN 3.0
11
1
2
0
27
1
14
0
21
1
9
0
17.5 6.50 0.0
16 张艺 Zhang, Yi 0 CHN 3.0
27
1
7
0
17
1
3
0
14
0
29
1
16.0 5.00 0.0
17 Rico Leung 0 HKG 3.0
19
1
8
0
16
0
28
1
10
0
25
1
14.5 4.50 0.0
18 李泽铖 Li, Zhecheng 0 CHN 3.0
12
0
23
1
29
1
2
0
20
0
22
1
14.0 4.50 0.0
19 鄒梓軒 Zhou, Xinxuan 0 CHN 2.5
17
0
3
0
BYE
1
29
1
12
0
21
½
15.0 3.50 0.0
20 Channing Li 0 HKG 2.0
25
1
9
0
4
0
8
0
18
1
7
0
20.0 4.50 0.0
21 Michelle Chan 0 HKG 2.0
8
0
10
½
25
1
6
0
15
0
19
½
17.0 4.50 0.0
22 William Sun 0 HKG 2.0
7
0
25
1
12
0
10
0
24
1
18
0
16.5 3.50 0.0
23 Tiia Agyeman 0 HKG 2.0
13
0
18
0
10
0
24
0
BYE
1
26
1
14.0 2.00 0.0
24 徐子轩 Xu, Zixuan 0 CHN 2.0
14
0
29
0
3
0
23
1
22
0
28
1
12.5 2.50 0.0
25 张栩凡 Zhang, Xufan 0 CHN 2.0
20
0
22
0
21
0
BYE
1
27
1
17
0
10.0 2.00 0.0
26 佟昊溟 Tong, Haoming 0 CHN 1.5
9
0
11
0
2
0
27
½
29
1
23
0
15.0 1.50 0.5
27 Chor Xi Tang 0 HKG 1.5
16
0
13
0
15
0
26
½
25
0
BYE
1
12.5 1.25 0.5
28 Akiva Zion 0 HKG 1.0
BYE
1
6
0
17
0
13
0
24
0
16.0 2.00 0.0
29 Jason Zhu 0 HKG 1.0
4
0
24
1
18
0
19
0
26
0
16
0
15.0 2.00 0.0

Generated by Vega
(Arbiter/Club : Caissa Chess Club)